Maak werk van werkbaar werk!

Maak werk van werkbaar werk!

De werkbaarheidscheque. Hoe werkt die precies? 

Ondernemingen kunnen gebruik maken van werkbaarheidscheques om de werkbaarheid in hun organisatie in kaart te brengen. Via deze steun kan je een werkbaarheidsscan en/of – begeleiding kopen bij een organisatie zoals die van ons. Bedoeling is dat je een zicht krijgt op je uitdagingen op vlak van werkbaarheid in je organisatie. Hoe scoren jullie bijvoorbeeld op vlak van motivatie, autonomie, betrokkenheid, communicatie, groeimogelijkheden, worklife, …? 

Concreet pakken wij een traject rond werkbaar werk als volgt aan: 

  1. Scan: gesprekken met alle medewerkers inzake DNA, rol, persoon, talenten, jobvreugde, teamsfeer, samenwerking, werkomgeving, uitdagingen, …
  2. Plan: verbetertraject op maat, zowel bedrijfsalgemeen, functiespecifiek als individueel
  3. Begeleiding: opvolging van de realisatie van het actieplan

De werkbaarheidscheques kunnen aangevraagd worden tot eind 2020. Wie zo’n cheque aanvraagt, kan een subsidie tot maximum 10.000 euro ontvangen van de Vlaamse overheid. Elke onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

  • Steunpercentage: 60%;
  • Private cofinanciering: 40%;
  • Steunplafond: € 10.000 per onderneming.

De financiële middelen uit deze maatregel zijn afkomstig van het Departement Werk en Sociale Economie en dienen aangevraagd te worden via de online applicatie van ESF-Vlaanderen.

Test

test

test