Geslaagd voor de eerste fase van het D.O. start project!

Geslaagd voor de eerste fase van het D.O. start project!

We zijn geslaagd voor fase 1 van het D.O. start project van POM West-Vlaanderen!
Gedurende 3 jaar werken wij intensief aan duurzaamheid in onze organisatie. We realiseren acties rond people, profit & planet.

Wat waren onze positieve punten het afgelopen jaar?

  • Wij gaan voor een duurzaam personeelsbeleid.
  • Wij hebben aandacht voor communicatie.
  • Wij hechten belang aan kwaliteitsborging o.a. door het behalen van het Qfor-certificaat.
  • Wij hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid.
  • Wij zijn zeer gedreven naar duurzame waarden via onze missie, visie en strategie.

Allemaal check! Nu op naar het volgende jaar!
Hieronder enkele puntjes die we kunnen meenemen naar ons id huis, die nog steeds in volle opbouw is:

  • We zullen rekening houden bij het ontwerp en de uitvoering van de adviezen rond duurzaam bouwen.
  • We zullen de openstaande werkpunten rond preventiebeleid na indienstneming van het nieuwe gebouw o.a. in samenwerking met externe partner wegwerken.
  • We zullen aandacht hebben voor de opvolging van de energieverbruiken en het duurzaam afvalbeheer bij het eigen gebouw.

Test

test

test